Montaż konstrukcji

Montaż konstrukcji

Prefabrykacja konstrukcji budowlanych w zasadniczy sposób upraszcza proces realizacji robót budowlanych i skraca okres wznoszenia budowli. Z uwagi na restrykcyjne i sukcesywnie zwiększające się wymagania ochrony przeciwpożarowej budynków i obiektów przemysłowych coraz szersze zastosowanie we wznoszeniu obiektów mają żelbetowe konstrukcje prefabrykowane. Żelbetowe konstrukcje prefabrykowane charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami pod względem nośności konstrukcji i jej odporności ogniowej. Coraz większa liczba Inwestorów docenia korzyści płynące z zastosowania żelbetowych konstrukcji prefabrykowanych i świadomie wybiera ten rodzaj konstrukcji dla swoich inwestycji.

Główne zalety stosowania prefabrykacji:

  • szybkość montażu, realizacja projektów także przy ujemnych temperaturach,
  • uzyskiwanie dużych rozpiętości elementów konstrukcyjnych bez konieczności stosowania długoterminowego podparcia technologicznego,
  • odporność konstrukcji prefabrykowanych na korozję czy działanie ognia, dzięki czemu są one trwałe i bezpieczne,
  • niższe koszty eksploatacji w porównaniu np. z konstrukcjami stalowymi – niższy przekrój dachu to m.in. niższe koszty ogrzewania, a większa wytrzymałość elementów prefabrykowanych eliminuje konieczność odśnieżania,
  • wysoka ognioodporność,
  • sugerowane dla przemysłu spożywczego,
  • większa odporność na agresywne środowiska biologiczne i chemiczne.

Jeżeli planujesz realizację podobnego zakresu robót, zachęcamy do kontaktu i szczegółowego zapoznania się z ofertą SupraCon.

    Do góry