Stabilizacja gruntu

Stabilizacja gruntów i podłoży gruntowych w zakresie robót ziemnych i podbudów drogowych.

Roboty ziemne i drogowe

Wykopy, nasypy, przemieszczanie mas ziemnych. Usługi wykonujemy w sposób całkowicie niezależny.

Pale CFA

Pale wiercone świdrem ciągłym CFA (Continuous Flight Auger)

Konstrukcje prefabrykowane

Żelbetowe konstrukcje prefabrykowane to dobre właściwości nośności i odporności ogniowej.

SupraCon

Przełamujemy utarte schematy, gwarantując dochowanie stawianych wymagań.

Stabilizacja gruntu

Stabilizacja gruntu

Stabilizacja gruntu to proces polegający na dokładnym wymieszaniu gruntu ze spoiwami hydraulicznymi, przy założeniu ...

Roboty ziemne i drogowe

Roboty ziemne i drogowe

Roboty ziemne obejmujące wykopy, nasypy i przemieszczanie mas ziemnych nieodzownie towarzyszą każdej inwestycji budowlanej. ...

Pale CFA

Pale CFA

Pale wiercone świdrem ciągłym – CFA (Continuous Flight Auger) Wykonywanie palii CFA polega na wywierceniu w ...

Montaż konstrukcji

Montaż konstrukcji

Prefabrykacja konstrukcji budowlanych w zasadniczy sposób upraszcza proces realizacji robót budowlanych i skraca okres ...

SupraCon Sp. z o.o. Sp.k.

SupraCon Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp.k. jest firmą działającą na rynku usług szeroko pojętego zakresu robót Inżynieryjnych. Priorytetem naszej działalności jest wsparcie Inwestorów i Generalnych Wykonawców poprzez kompleksowe wykonawstwo w następujących zakresach: (więcej…)