Pale CFA

Pale CFA

Pale wiercone świdrem ciągłym – CFA (Continuous Flight Auger)

Wykonywanie palii CFA polega na wywierceniu w gruncie za pomocą świdra ślimakowego otworu do wymaganej głębokości. W centralnej części świdra znajduje się przewód rdzeniowy umożliwiający nieprzerwane tłoczenie betonu w czasie wykonywania pala. Przewód ten zamknięty jest podczas pogrążania świdra w podłoże i otwarty podczas podciągania świdra. Po osiągnięciu przez świder wymaganej głębokości zaczyna się proces formowania pala. Następuje podciąganie świdra z jednoczesnym betonowaniem. Beton wtłaczany pod ciśnieniem całkowicie wypełnia wywiercony otwór. Ciśnieniowe betonowanie zabezpiecza grunt przed rozluźnieniem wokół ścian otworu. Bezpośrednio po wypełnieniu otworu mieszanką betonową wprowadza się zbrojenie pala. Do zbrojenia pali CFA najczęściej stosowany jest prefabrykowany kosz zbrojeniowy lub kształtownik stalowy, który zagłębia się w mieszankę betonową pod obciążeniem statycznym lub za pomocą lekkiego wibratora.

Pale w technologii CFA wykorzystujemy do:

  • pośredniego posadowienia budynków, hal, i innych obiektów budowlanych.
  • wykonywania szczelnych palisad stanowiących docelowo mury oporowe
  • czasowego lub docelowego zabezpieczania skarp wykopów lub obiektów sąsiadujących w rejonie realizacji inwestycji

Jeżeli planujesz realizację podobnego zakresu robót, zachęcamy do kontaktu i szczegółowego zapoznania się z ofertą SupraCon.

    Do góry