Usługi

Stabilizacja gruntu

Stabilizacja gruntu

Stabilizacja gruntu to proces polegający na dokładnym wymieszaniu gruntu ze spoiwami hydraulicznymi, przy założeniu ...

Roboty ziemne i drogowe

Roboty ziemne i drogowe

Roboty ziemne obejmujące wykopy, nasypy i przemieszczanie mas ziemnych nieodzownie towarzyszą każdej inwestycji budowlanej. ...

Pale CFA

Pale CFA

Pale wiercone świdrem ciągłym – CFA (Continuous Flight Auger) Wykonywanie palii CFA polega na wywierceniu w ...

Montaż konstrukcji

Montaż konstrukcji

Prefabrykacja konstrukcji budowlanych w zasadniczy sposób upraszcza proces realizacji robót budowlanych i skraca okres ...

Do góry