Stabilizacja gruntu

Stabilizacja gruntu

Stabilizacja gruntu to proces polegający na dokładnym wymieszaniu gruntu ze spoiwami hydraulicznymi, przy założeniu optymalnej wilgotności gruntu oraz odpowiednim doborze ilości i rodzaju spoiwa, w zależności od rodzaju gruntu i jego właściwościach. Celem stabilizacji jest ulepszenie naturalnych parametrów gruntu i dostosowanie ich do założonych oraz wymaganych parametrów wytrzymałościowych.

Stabilizacja gruntów i podłoży gruntowych pozwala znacznie zmniejszyć koszty w zakresie robót ziemnych i podbudów drogowych. Poprzez ograniczenie wykopów i transportu mas ziemnych w zasadniczy sposób wpływa na skrócenie czasu prac i zmniejszenie ryzyk wywołanych niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, które mają decydujące znaczenie dla prowadzenia robót ziemnych, drogowych i sieci uzbrojenia zewnętrznego a w konsekwencji na całość inwestycji.

Najefektywniejszą formą ulepszania gruntów jest ich recykling na miejscu. Proces ten prowadzony przy pomocy zespołu specjalistycznych maszyn, pozwala na szybkie ulepszanie gruntów na dużych powierzchniach roboczych i objętościach. Proces stabilizacji gruntu umożliwia wykorzystanie większości gruntów występujących na terenie inwestycji, nawet tych, które ze względu na nieodpowiednie parametry fizyczne byłyby konieczne do usunięcia i wymagały kosztownych czynności obejmujących wywiezienie grunty z terenu budowy i jego utylizację.

Jeżeli planujesz realizację podobnego zakresu robót, zachęcamy do kontaktu i szczegółowego zapoznania się z ofertą SupraCon.

    Do góry